Welcome to Research and Innovation @ USM Official Website       Icon Facebook In circle PNG

  • Research Matters
  • PEMBUKAAN PERMOHONAN SKIM GERAN PENYELIDIKAN PENYELIDIK MUDA MALAYSIAN RESEARCH UNIVERSITY NETWORK (MRUN) (MROGS)

PEMBUKAAN PERMOHONAN SKIM GERAN PENYELIDIKAN PENYELIDIK MUDA MALAYSIAN RESEARCH UNIVERSITY NETWORK (MRUN) (MROGS)

 

eposter MROGS USM3 v2

 

Sukacita dimaklumkan bahawa Malaysian Research University Network (MRUN) telah membuka permohonan Skim Geran Penyelidikan Pegawai Penyelidik MRUN 2023 kepada pegawai penyelidik di Universiti Penyelidikan Malaysia. Pembukaan permohonan ini dilaksanakan secara manual iaitu dengan mengisi borang permohonan yang disediakan oleh pihak urusetia dan mengemukakan permohonan tersebut melalui RMCO sebelum atau selewat-lewatnya pada 17 Ogos 2023, Khamis (12 tengah harimelalui pautan Google Form.  Semua dokumen (Borang kebenaran, Garis panduan) boleh dimuat naik dipautan tersebut.

Sehubungan ituYBhg. Datuk/Dato’/ Prof./Dr./Tuan/Puan adalah dijemput untuk memohon geran ini dan diingatkan bahawa semua permohonan yang dikemukan melalui RCMO mestilah lengkapberkualiti dan mematuhi tempoh masa dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. MRUN berhak untuk menolak mana-mana permohonan atau Institusi yang gagal untuk mematuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Kerjasama dan perhatian YBhg. /Datuk/Dato’/Prof./ Dr./Tuan/Puan berhubung perkara ini amatlah dihargai.

Sekianterima kasih

  • Hits: 582

All Rights Reserved©R&I

Division of Research & Innovation,
Level 6, Chancellory, Universiti Sains Malaysia,
11800 USM, Pulau Pinang, Malaysia.
No. Telefon : +604-653 3108 | No. Faks : 04-656 6466        
Email : rni@usm.my
Research Creativity and Management Office
Level 2, Chancellory II, Building E42, Universiti Sains Malaysia,
11800 USM, Pulau Pinang, Malaysia.
No. Telefon : +604-653 6537/6525 | No. Faks : 04-653 6553/6554  
Email : rcmo@usm.my