Welcome to Research and Innovation @ USM Official Website       Icon Facebook In circle PNG

  • Research Matters
  • MAKLUMAN JENIS GERAN DAN TATACARA PERMOHONAN BAGI GERAN PENYELIDIKAN DI BAWAH PEMBIAYAAN DANA PENYELIDIKAN KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI (MOSTI)

MAKLUMAN JENIS GERAN DAN TATACARA PERMOHONAN BAGI GERAN PENYELIDIKAN DI BAWAH PEMBIAYAAN DANA PENYELIDIKAN KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI (MOSTI)

eposter PEMBIAYAAN DANA RD MOSTI

 

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) membuat perkongsian berkenaan dengan jenis geran yang boleh dimohon dan tatacara permohonan geran tersebut. Pendedahan ini merupakan salah satu inisiatif dari pihak MOSTI untuk menarik minat penyelidik-penyelidik untuk membuat penyelidikan dalam pelbagai peringkat. 

Perkongsian tatacara permohonan geran ini dibuat oleh Bahagian Dana, MOSTI supaya memberi kefahaman yang lebih jelas kepada penyelidik untuk memohon geran tersebut. Di sini, kami sertakan slide makluman, kaedah dan tatacara permohonan. Setiap permohonan geran di bawah Bahagian Dana, MOSTI adalah berdasarkan syarat-syarat permohonan yang ditetapkan.

Makluman dan perhatian YBhg. Datuk/Dato’/Prof./Dr./Tuan/Puan berhubung perkara ini amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.
  • Hits: 521

All Rights Reserved©R&I

Division of Research & Innovation,
Level 6, Chancellory, Universiti Sains Malaysia,
11800 USM, Pulau Pinang, Malaysia.
No. Telefon : +604-653 3108 | No. Faks : 04-656 6466        
Email : rni@usm.my
Research Creativity and Management Office
Level 2, Chancellory II, Building E42, Universiti Sains Malaysia,
11800 USM, Pulau Pinang, Malaysia.
No. Telefon : +604-653 6537/6525 | No. Faks : 04-653 6553/6554  
Email : rcmo@usm.my