Welcome to Research and Innovation @ USM Official Website       Icon Facebook In circle PNG

PERMOHONAN DANA MyIS KOMUNITI TAHUN 2023

eposter DANA INOVASI SOSIAL MALAYSIA MYIS 2023

Yayasan Inovasi Malaysia (YIM) telah dilantik oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) sebagai agensi peneraju Inisiatif Inovasi Sosial Malaysia sejak tahun 2021. Pada Januari 2022, Inisiatif Inovasi Sosial Malaysia telah dijenamakan semula kepada MyISTagline bagi inisiatif MyIS adalah “Merakyatkan Sains, Menginsankan Teknologi”. Penjenamaan semula ini turut melibatkan nama-nama program di bawah YIM dan salah sebuah program yang dijenamakan semula adalah Malaysia Social Innovation (MySI) yang kini dikenali sebagai MyIS Komuniti bagi Tahun 2022.

Dengan sukacitanya dimaklumkan bahawa, permohonan Dana MyIS Komuniti kini dibuka bermula 12 April sehingga 12 Mei 2023Sehubungan itu,  YIM ingin menjemput semua untuk menghebahkan kepada seluruh kakitangan Universiti yang mempunyai projek aplikasi teknologi tempatan yang berinovatif yang telah dibangunkan dan sedia dilaksanakan secara mampan bagi meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui aplikasi teknologi R&D yang berinovatif.

Untuk keterangan lanjut, anda boleh melayari laman web kami di https://yim.my/ atau permohonan boleh terus dibuat di https://www.myiskomuniti.innomap.my atau menghubungi kami di talian 03-8996 1714 (Sekretariat MyIS Komuniti).

  • Hits: 186

All Rights Reserved©R&I

Division of Research & Innovation,
Level 6, Chancellory, Universiti Sains Malaysia,
11800 USM, Pulau Pinang, Malaysia.
No. Telefon : +604-653 3108 | No. Faks : 04-656 6466        
Email : rni@usm.my
Research Creativity and Management Office
Level 2, Chancellory II, Building E42, Universiti Sains Malaysia,
11800 USM, Pulau Pinang, Malaysia.
No. Telefon : +604-653 6537/6525 | No. Faks : 04-653 6553/6554  
Email : rcmo@usm.my