Welcome to Research and Innovation @ USM Official Website       Icon Facebook In circle PNG

  • Research Matters
  • FRANZ WERFEL GRANT FROM AUSTRIA'S AGENCY FOR EDUCATION AND INTERNATIONALISATION (OEAD)

FRANZ WERFEL GRANT FROM AUSTRIA'S AGENCY FOR EDUCATION AND INTERNATIONALISATION (OEAD)

eposter FRANZ WERFEL GRANT FROM AUSTRIA AGENCY FOOR EDUCATION AND INTERNATIONALISATION OEAD

Sukacita dimaklumkan bahawa Austria’s Agency for Education and Internationalisation (OeAD) mempelawa warganegara Malaysia yang berminat untuk membuat permohonan Franz Werfel Grant yang sedang dibuka.

Pelawaan ini dibuka kepada warganegara Malaysia berdasarkan kelayakan yang ditetapkan. Tarikh tutup permohonan adalah pada 15 September 2023. Maklumat lebih terperinci berkenaan geran boleh dirujuk di pautan https://tinyurl.com/mr2y4wcx.

Kerjasama daripada  semua adalah dimohon untuk menyebarluas hebahan berhubung penawaran ini bagi menggalakkan lebih ramai warganegara Malaysia untuk memohon geran tersebut. Perhatian dan kerjasama daripada  YBhg. Dato’ Seri/ Datuk/ Dato’/ Datin/ Tuan/ Puan berhubung perkara ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

  • Hits: 252

All Rights Reserved©R&I

Division of Research & Innovation,
Level 6, Chancellory, Universiti Sains Malaysia,
11800 USM, Pulau Pinang, Malaysia.
No. Telefon : +604-653 3108 | No. Faks : 04-656 6466        
Email : rni@usm.my
Research Creativity and Management Office
Level 2, Chancellory II, Building E42, Universiti Sains Malaysia,
11800 USM, Pulau Pinang, Malaysia.
No. Telefon : +604-653 6537/6525 | No. Faks : 04-653 6553/6554  
Email : rcmo@usm.my