Welcome to Research and Innovation @ USM Official Website       Icon Facebook In circle PNG

  • Research Matters
  • ERNST MACH FOLLOW UP GRANT FROM AUSTRIA'S AGENCY FOR EDUCATION AND INTERNATIONALISATION (OEAD)

ERNST MACH FOLLOW UP GRANT FROM AUSTRIA'S AGENCY FOR EDUCATION AND INTERNATIONALISATION (OEAD)

eposter ERNST MACH FOLLOW UP GRANT DARIPADA AUSTRIAS AGENCY FOR EDUCATION AND INTERNATIONALISATION OEAD V2

Sukacita dimaklumkan bahawa Austria’s Agency for Education and Internationalisation (OeAD) mempelawa warganegara Malaysia yang berminat untuk membuat permohonan Ernst Mach Follow Up Grant yang sedang dibuka.

Pelawaan ini dibuka kepada warganegara Malaysia yang mempunyai Ijazah Kedoktoran atau Pasca Kedoktoran serta menepati kelayakan yang ditetapkan. Tarikh tutup permohonan adalah pada 1 September 2023. Maklumat lebih terperinci berkenaan geran boleh dirujuk di pautan https://tinyurl.com/mr2y4wcx.

Kerjasama daripada semua adalah dimohon untuk menyebarluas hebahan berhubung penawaran ini bagi menggalakkan lebih ramai warganegara Malaysia untuk memohon geran tersebut. Perhatian dan kerjasama daripada semua berhubung perkara ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

  • Hits: 245

All Rights Reserved©R&I

Division of Research & Innovation,
Level 6, Chancellory, Universiti Sains Malaysia,
11800 USM, Pulau Pinang, Malaysia.
No. Telefon : +604-653 3108 | No. Faks : 04-656 6466        
Email : rni@usm.my
Research Creativity and Management Office
Level 2, Chancellory II, Building E42, Universiti Sains Malaysia,
11800 USM, Pulau Pinang, Malaysia.
No. Telefon : +604-653 6537/6525 | No. Faks : 04-653 6553/6554  
Email : rcmo@usm.my