Welcome to Research and Innovation @ USM Official Website       Icon Facebook In circle PNG

  • Research Matters
  • HEBAHAN GERAN PERMOHONAN PROGRAM PEMBANGUNAN DASAR MASA (MPDP) 2.0

HEBAHAN GERAN PERMOHONAN PROGRAM PEMBANGUNAN DASAR MASA (MPDP) 2.0

Institut Masa Depan Malaysia (MASA), dengan misi untuk terus berperanan sebagai sebuah institut pemikir bebas dan berdaya saing dalam memberikan cadangan dan input polisi ke arah pembangunan dasar dan strategi Kerajaan, dengan ini berbesar hati menjemput para penyelidik, ahli akademik universiti dan institusi penyelidikan untuk mengambil bahagian dalam Program Pembangunan Dasar MASA (MPDP) 2.0.

MPDP 2.0 menawarkan geran bernilai sehingga RM15,000 untuk setiap cadanganpenyelidikan dasar yang terpilih dalam lapan (8) fokus utama MPDP 2.0 merangkumi bidang ekonomi, sosial & pembangunan lestari. Setiap permohonan perlu dihantar ke emelpolicy@institutmasa.commenggunakan Borang Permohonan MPDP 2.0 yang boleh diakses dan dimuat turun menerusi laman sesawang: https://bit.ly/MPDP_2-0 selewat-lewatnya pada 30 Januari 2023. 
 
Bersama-sama ini dilampirkan dokumen berkaitan yang menerangkan maksudnya, untuk makluman dan rujukan. Surat Jemputan.
 
Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

 PROF. DR. ZAINOVIA LOCKMAN
DIRECTOR
RESEARCH CREATIVITY & MANAGEMENT OFFICE (RCMO)
DIVISION OF RESEARCH & INNOVATION
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
11800 USM, PENANG

 

 

thumbnail image001

  • Hits: 260

All Rights Reserved©R&I

Division of Research & Innovation,
Level 6, Chancellory, Universiti Sains Malaysia,
11800 USM, Pulau Pinang, Malaysia.
No. Telefon : +604-653 3108 | No. Faks : 04-656 6466        
Email : rni@usm.my
Research Creativity and Management Office
Level 2, Chancellory II, Building E42, Universiti Sains Malaysia,
11800 USM, Pulau Pinang, Malaysia.
No. Telefon : +604-653 6537/6525 | No. Faks : 04-653 6553/6554  
Email : rcmo@usm.my