Welcome to Research and Innovation @ USM Official Website       Icon Facebook In circle PNG

  • Research Matters
  • HEBAHAN PERMOHONAN SKIM PEMBIAYAAN STRATEGIC RESEARCH FUND (SRF) TAHUN 2023 KEMENTERIAN SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI (MOSTI)

HEBAHAN PERMOHONAN SKIM PEMBIAYAAN STRATEGIC RESEARCH FUND (SRF) TAHUN 2023 KEMENTERIAN SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI (MOSTI)

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) memperlawa semua penyelidik USM untuk memohon Skim Pembiayaan Strategic Research Fund (SRF) untuk tahun 2023. 

Untuk makluman, bagi tahun 2023, MOSTI telah memperuntukkan dana bagi Skim Pembiayaan Strategic Research Fund (SRF) berdasarkan bidang keutamaan seperti berikut:

a)    Perubatan dan Penjagaan Kesihatan
b)   Teknologi dan Sistem Pintar
c)    Air dan Makanan
d)   Alam Sekitar dan Biodiversiti

Sehubungan dengan itu, kepada penyelidik yang berminat bolehlah  mengemukakan permohonan melalui Agensi Pelaksana & Pemantau (APP) atau secara terus kepada Bahagian Dana MOSTI melalui pautan https://sdb.mosti.gov.my/ . Permohonan boleh dibuat bermula Januari 2023.

Untuk makluman lanjut sila hubungi urusetia SRF melalui emel: urusetia.srf@mosti.gov.my atau ditalian 03-88858704/8258/8327/8544/8319. 

 

WEB BANNER SRF 2023 BERDASARKAN THEMATIC

  • Hits: 776

All Rights Reserved©R&I

Division of Research & Innovation,
Level 6, Chancellory, Universiti Sains Malaysia,
11800 USM, Pulau Pinang, Malaysia.
No. Telefon : +604-653 3108 | No. Faks : 04-656 6466        
Email : rni@usm.my
Research Creativity and Management Office
Level 2, Chancellory II, Building E42, Universiti Sains Malaysia,
11800 USM, Pulau Pinang, Malaysia.
No. Telefon : +604-653 6537/6525 | No. Faks : 04-653 6553/6554  
Email : rcmo@usm.my