Welcome to Research and Innovation @ USM Official Website       Icon Facebook In circle PNG

OTHER GRANTS

 • Adalah dimaklumkan sebagai salah satu langkah strategi pengantarabangsaan penyelidikan, Universiti Sains Malaysia melalui Bahagian Penyelidikan dan Inovasi ingin memperkenalkan International Research Collaboration Fund (IReC Fund) yang bertujuan mempertingkatkan jalinan kerjasama penyelidikan di peringkat antarabangsa. Ketua penyelidik bagi geran yang mempunyai track record penyelidikan yang cemerlang dipelawa untuk memohon IReC Fund supaya boleh lebih menyerlah dan sekaligus meletakkan penyelidikan USM dipersada dunia.

  Tarikh akhir untuk penghantaran permohonan lengkap adalah pada 7 September 2012 dan dihantar kepada:

  Pejabat Pengurusan dan Kreativiti Penyelidikan (RCMO)
  Aras 6, Bangunan Canselori,
  Universiti Sains Malaysia,
  11800 Pulau Pinang.
 • Incentive Grants updated.July 28th 2022

 • Race Grants updated July 31st 2015

 • Delivering Excellence Grants updated July 31st 2015

All Rights Reserved©R&I

Division of Research & Innovation,
Level 6, Chancellory, Universiti Sains Malaysia,
11800 USM, Pulau Pinang, Malaysia.
No. Telefon : +604-653 3108 | No. Faks : 04-656 6466        
Email : rni@usm.my
Research Creativity and Management Office
Level 2, Chancellory II, Building E42, Universiti Sains Malaysia,
11800 USM, Pulau Pinang, Malaysia.
No. Telefon : +604-653 6537/6525 | No. Faks : 04-653 6553/6554  
Email : rcmo@usm.my