Welcome to Research and Innovation @ USM Official Website       Icon Facebook In circle PNG

PENAWARAN SKIM FELO PASCA DOKTORAL (FPD) SESI II TAHUN 2024

eposter PENAWARAN SKIM FELO PASCA DOKTORAL FPD SESI II TAHUN 2024

Sukacitanya dimaklumkan bahawa Universiti akan menawarkan permohonan Felo Pasca Doktoral (FPD) Sesi II, bagi tahun 2024 bertujuan mendapatkan kepakaran yang dapat menyumbang kepada aktiviti dan pembangunan penyelidikan di Universiti. Tarikh kemasukan/ lapor diri FPD adalah pada September - November 2024. 

Sehubungan itu, bersama-sama ini dikemukakan Iklan Penawaran Felo Pasca Doktoral USM, Sesi II Tahun 2024 berserta borang permohonan bagi tujuan hebahan/ iklan di peringkat PTJ serta kepada semua staf akademik dan pelajar.   

Borang permohonan yang lengkap perlu melalui dan mendapatkan perakuan di peringkat PTJ kemudian dikemukakan berserta dokumen sokongan secara soft-copy (melalui e-mel) selewat-lewatnya pada 30 Jun 2024 kepada: 

Perkara : Penawaran Skim Felo Pasca Doktoral (FPD) Tahun 2024 

Emel : fpd@usm.my 

Kerjasama dan perhatian YBhg. Dato’/ Prof./ Dr./ tuan/ puan dalam perkara ini amat dihargai.   

Sekian, terima kasih.

 
  • Hits: 747

All Rights Reserved©R&I

Division of Research & Innovation,
Level 6, Chancellory, Universiti Sains Malaysia,
11800 USM, Pulau Pinang, Malaysia.
No. Telefon : +604-653 3108 | No. Faks : 04-656 6466        
Email : rni@usm.my
Research Creativity and Management Office
Level 2, Chancellory II, Building E42, Universiti Sains Malaysia,
11800 USM, Pulau Pinang, Malaysia.
No. Telefon : +604-653 6537/6525 | No. Faks : 04-653 6553/6554  
Email : rcmo@usm.my