Welcome to Research and Innovation @ USM Official Website       Icon Facebook In circle PNG

  • Competency Programme
  • JEMPUTAN KE RESEARCHER COMPETENCY PROGRAMME (RCP) : PEER REVIEW AND EDITORIAL PROCESS AT NATURE PORTFOLIO JOURNALS

JEMPUTAN KE RESEARCHER COMPETENCY PROGRAMME (RCP) : PEER REVIEW AND EDITORIAL PROCESS AT NATURE PORTFOLIO JOURNALS

eposter RESEARCHER COMPETENCY PROGRAMME RCP PEER REVIEW AND EDITORIAL PROCESS AT NATURE PORTFOLIO JOURNALS

Sukacita dimaklumkan bahawa, Pejabat Pengurusan Dan Kreativiti Penyelidikan (RCMO) akan menganjurkan Program Researcher Competency Programme (RCP) secara dalam talian. Sehubungan dengan itu, pihak RCMO mempelawa YBhg. Dato’/Prof./Prof.Madya/Dr./tuan/puan mengikuti program RCP ini seperti ketetapan berikut: 

 

Tajuk 

:

"Peer Review and Editorial Process At Nature Portfolio Journals"

Tarikh 

:

6 Mac 2024 (Rabu)

Masa

:

3:00 – 4:00 petang

 

Dalam Talian (Webex)

:

 

Meeting link           

:

https://usm-cmr.webex.com/usm-cmr/j.php?MTID=mbfbbf9a52b35a4c3cde1fc910faeb647    

Meeting number     

:

2521 950 8644

Password

:

RCPMAR2024

 

Bersama-sama ini dilampirkan poster jemputan untuk rujukan YBhg. Dato’/Prof./Prof. Madya/Dr./tuan/puan.  Maklum balas kehadiran boleh dibuat melalui Kod QR atau pautan berikut : https://forms.office.com/r/CFQTFDbzUWselewat-lewatnya pada 5 Mac 2024 (Selasa).  Mata CPD akan diberikan kepada peserta yang menyertai program ini.

Kesudian YBhg. Dato’/Prof./Prof. Madya/Dr./tuan/puan untuk hadir ke program ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

  • Hits: 473

All Rights Reserved©R&I

Division of Research & Innovation,
Level 6, Chancellory, Universiti Sains Malaysia,
11800 USM, Pulau Pinang, Malaysia.
No. Telefon : +604-653 3108 | No. Faks : 04-656 6466        
Email : rni@usm.my
Research Creativity and Management Office
Level 2, Chancellory II, Building E42, Universiti Sains Malaysia,
11800 USM, Pulau Pinang, Malaysia.
No. Telefon : +604-653 6537/6525 | No. Faks : 04-653 6553/6554  
Email : rcmo@usm.my